Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közlekedés Pedagógiai Munkacsoport

Kép

A Közlekedés Pedagógiai Munkacsoport az elmúlt időszak kutatási és mérési eredményeire alapozva fogalmazta meg a közlekedés pedagógia modernizációjának szükségességét: a jelentős mértékben megváltozott kulturális környezet kihívásaira választ adó új tudáskoncepcióra épülő innováció igényét.

A programfejlesztés projektek keretében zajlik. A fejlesztő munkát minden projekt esetében kis létszámú operatív munkacsoportok irányítják. A fejlesztő feladatok megvalósításába a Közlekedés Pedagógiai Munkacsoport bevonja az oktatási intézmények, és a civil szakmai szervezetek széles körét.

Az oktatási programcsomagok fejlesztése és kipróbálása szakaszosan történik. A folyamatos visszacsatolás és fejlesztés nyomán– több kiemelt fontosságú kompetenciaterülethez kapcsolódva – olyan programcsomagok jönnek létre, amelyek a közlekedésben résztvevők célkitűzéseihez és az EU közlekedéspolitikájához egyaránt illeszkednek. A programcsomagok a közoktatás teljes időtartamát átfogva segítik majd az egész életen át tartó tanulás képességének megalapozását is.
A fejlesztés területei és a kulcskompetenciák
A fejlesztés egyik célja a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a képzésben. A kompetencia ebben a felfogásban az ismeretek, azok alkalmazási képessége és az alkalmazáshoz szükséges megfelelő motivációt biztosító attitűdök összessége. Kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük, amely lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet nyerjen a képzésben résztvevők számára. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása, melynek lehetséges eszköze a problémaközpontú tanítás vagy a cselekvésből kiinduló gondolkodás középpontba helyezése. A magyar oktatás alapdokumentumaira és az Európai Bizottság egész életen át tartó tanulást megalapozó, kulcskompetenciákkal foglalkozó munkabizottságának dokumentumaira alapozva indul el a programfejlesztés .
A programcsomagok elemei
  • Szakmai koncepció: a kompetencia meghatározása, leírása, a képességek rendszere és fejlesztésük stratégiája, módszertana.
  • Programtanterv: célok, követelmények, értékelés elvei, a tananyag kijelölése, időbeli elrendezése, a képességfejlesztés fókuszai és csomópontjai.
  • Oktatási eszközök (modulleírások): részletes leírás egy-egy téma feldolgozásának menetéről, a tanulói tevékenységekről, az ajánlott eszközökről, módszerekről, tanulásszervezési és értékelési eljárásokról (tartalmazza a feladatok megoldását, szakirodalmi ajánlást stb.).
  • Tanulói eszközök: információhordozók, feladathordozók és a kettő kombinációi, hagyományos és digitális taneszközök (munkafüzetek, munkatankönyvek, digitális szimulációk és animációk).
  • Értékelési eszközök: a diagnosztikus bemeneti és követő mérés eszközrendszere.
  • Továbbképzési programok: akkreditált pedagógus-továbbképzési programok a programcsomagok bevezetésére, alkalmazására, adaptálására.
  • Támogató rendszer: tanácsadás, mentorálás és programkarbantartás a fejlesztőműhely részéről.
 
Lap tetejére