Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009.03.28

Utazó munkavállalók

Kép

A Bizottság javaslata

A 2002/15/EK irányelv a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejét szabályozza. Elsősorban a vállalkozások által foglalkoztatott utazó munkavállalókra vonatkozik, de 2009. március 23-tól ki fog terjedni az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőkre is, kivéve, ha a fenti időpont előtt úgy határoznak, hogy ez utóbbi kategóriát kizárják az irányelv hatálya alól. Az ebben az irányelvben szereplő, munkaidőre vonatkozó rendelkezések kiegészítik a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek vezetési idejére és pihenőidejére vonatkozó, az 561/1006 (korábban 3820/85) rendeletben megállapított rendelkezéseket.
Az utazó munkavállalók és az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetők közötti különbségtétel a gyakorlatban problémákat okozott a kényszervállalkozóként tevékenykedő gépjárművezetők megjelenése miatt. Ezek olyan emberek, akiket önálló vállalkozóként vettek hivatalosan nyilvántartásba, és akik önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőkként tevékenykednek, de gyakorlatilag csak egy vállalkozás számára dolgoznak. A gyakorlatban úgy ténykednek, mintha e másik vállalkozás alkalmazottjai lennének.
E probléma megoldása érdekében a Bizottság a COM(2008)0650 sz. javaslatában azt javasolja, hogy az „utazó munkavállalók” fogalommeghatározását módosítsák annak érdekében, hogy a jövőben a kényszervállalkozóként tevékenykedő gépjárművezetőkre is kiterjedjen, akiknek így szintén meg kell felelniük a munkaidőre vonatkozó rendelkezéseknek. A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a ténylegesen önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőket nem érdemes az irányelv hatáskörébe vonni. Ők olyan önálló vállalkozók, akik szabadon megválaszthatják munkaidejüket. A kényszervállalkozóként tevékenykedő gépjárművezetőket az irányelv hatáskörébe kell vonni azáltal, hogy az „utazó munkavállalók” fogalommeghatározásába felveszik azokat a személyeket, akik hivatalosan nem kötődnek munkáltatóhoz, de gyakorlatilag olyan személyek:
- akik nem szervezhetik meg szabadon a munkájukat, vagy
- akiknek a jövedelme nem függ közvetlenül a megtermelt nyereségtől, vagy
- akik nem tudnak több ügyféllel dolgozni.
Másodsorban a Bizottság azt javasolja, hogy értelmezzék tágabban az „éjszakai munka” fogalmát. A 2002/15 irányelv értelmében az „éjszakai idő” a nemzeti jogszabályok által meghatározott, legalább négyórás időszak 00:00 és 07:00 óra között. Az „éjszakai munka” a jelenlegi meghatározás szerint az éjszakai időben végzett minden munka, függetlenül attól, hogy mennyire rövid vagy hosszú az időtartama az adott időszakban. A Bizottság most azt javasolja, hogy a munkát csak akkor lehessen éjszakai munkaként meghatározni, ha az adott időszakban legalább két órán át tényleges munkát végeztek.
Harmadsorban a Bizottság az érvényre juttatásról szóló új cikk beillesztését javasolja. Ezzel kapcsolatban figyelembe kell vennünk, hogy a munkaidőre vonatkozó szabályok betartatását a székhely szerinti országban az ottani illetékes felügyelőség végzi. A munkaidőt ezért nem az országúti ellenőrzések – amelyeket más tagállamokban is el lehet végezni – részeként fogják ellenőrizni, hanem csak a székhely szerinti országban.
Álláspont és módosítások
Kedvező fejlemény, hogy a kényszervállalkozó gépjárművezetőket munkaidő-korlátozással rendelkező alkalmazottakként kell kezelni, mivel gyakorlatilag ők is egy másik vállalkozás alkalmazottaiként dolgoznak. Az előadó támogatja a Bizottság azon meglátását is, hogy a ténylegesen önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőket nem kell az irányelv hatáskörébe vonni Ezért helyénvaló, hogy a bizottsági javaslat e célból módosítja a 2. cikk (1) bekezdését.
Ennek ellenére az előadó kifejezetten helyteleníti, hogy ezt a bizottsági javaslatot ilyen későn tették közzé. Még ha az Európai Parlament és a Tanács megállapodásra is jutna a gyors első olvasat során, a módosított irányelv 2009. március 23. előtt nem léphetne hatályba. A módosított irányelv hatálybalépéséig az előadó felhívja a tagállamokat, hogy 2009. március 23. után a hatályos irányelv szellemében folytassák a végrehajtást.
Az éjszakai munka tekintetében az előadó egyetért a Bizottsággal abban, hogy a hatályos irányelv által megengedettnél nagyobb rugalmasságra van szükség. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy pár perccel, sőt akár két órával is túlléphessék a határértékeket. Az előadó azonban úgy ítéli meg, hogy az „éjszakai idő” fogalommeghatározását emiatt nem kell módosítani. Az irányelv jelenlegi állapota szerint legfeljebb négyórásnak kell lennie, ami azt jelenti, hogy egy kétórás túllépéssel gyakorlatilag két órára lehet csökkenteni. Ez túl rövid időszak a megfelelő éjszakai alváshoz. Az előadó ezért azt javasolja, hogy az „éjszakai időt” 00:00 és 06:00 óra közötti rögzített időszakként határozzák meg.
Az előadó támogatja a Bizottság által javasolt, végrehajtásra vonatkozó cikk beillesztését. A tagállamok arra történő ösztönzése érdekében, hogy ténylegesen és megkülönböztetésmentesen végezzék el a végrehajtást, az előadó a 11a. cikk szigorítását javasolja.

Végül az előadó úgy ítéli meg, hogy a munkaidő és a pihenőidő egyenletes heti elosztása érdekében célszerű lenne a „hét” fogalommeghatározásának módosítása. A rögzített pihenőidő létrehozása érdekében –, ami kedvező hatást fog gyakorolni a munkaminőségre, a közúti biztonságra és a közjólétre – a vasárnap nagyobbik részét ki kell zárni ebből a fogalommeghatározásból.

Előadó: Johannes Blokland

 

Lap tetejére